De nyfiknas sällskap

En fattig och föräldralös fjortonåring kom till Ösmo och Sorunda för att arbeta. Han hette Christopher. Han hade en dröm. Och blev sedd av några vuxna som hjälpte honom att förverkliga drömmen.

När Polhem blev äldre bildade han ”De nyfiknas sällskap”. Han slutade aldrig uppfinna, tänka, fråga och drömma. Livet igenom förblev han en nyfiken människa.

Jag fick idén till ett Polhemsspel på nyåret 2009 och presenterade den för SorundaÖsmo Lions club. En projektgrupp skapades, förankrad i bygdens föreningsliv, och våren 2010 var det dags att bilda en förening, Teaterföreningen Polhem,

Varför Polhem? Det är mer än 350 år sen han föddes, i Tingstäde på Gotland. Men unga människor idag bär också på framtidsdrömmar. Vem lyssnar, och vem svarar på deras dröm? Några vuxna gjorde det då. Vi vill lyfta fram Polhem som ett exempel på att samma sak kan hända idag.

Jag tror att han nog skulle bli stolt om han visste att föreningar, församlingar, artister, musiker och företag i hela bygden med omnejd (se baksidan!) – unga, barn och gamla, proffs och amatörer har kämpat tillsammans för att förverkliga en dröm – en musikteater om Polhem, som blev Sveriges Leonardo da Vinci. Nu är den verklighet. Huvudwerken är tillbaka!

Georg Eggehorn, initiativtagare och
ordförande i Teaterföreningen Polhem